KONTIGENT

KONTIGENT FOR SUNDERVED SKYTTEFORENING

Kontingent for medlemmer født fra år 2000 og frem, 275,- kr. pr. år

Kontingent for medlemmer født til og med år 1999, 550,- kr. pr. år.

Kontingent for passive medlemmer, 50,- kr. pr. år.

Helårskontingent løber fra den 1. oktober til den 30. september.

Ved indmeldelse efter 31.01.2019 betales ½ kontingent.

Nye skytter må skyde 3 serier inden der skal tegnes medlemskab, husk at udfylde et gæstekort.

For at der kan søges transporttilladelse, kræves der at, der som minimum er betalt for et støttemedlemsskab.

VÅBENPÅTEGNING
For skytter der har våbenpåtegning, gælder at de aldrig må være i kontingent restance og at samtlige våben der er registreret i Sundeved Skytteforening, skal fremvises ved det årlige våbeneftersyn, der foregår i november måned efter nærmere aftale/opslag i foreningen. Misligholdelse af ovenstående, vil uden videre varsel medføre tilbagekaldelse af våbenpåtegning.

SUNDERVED

SKYTTEFORENING

QUICKLINKS

Forside

Nyheder

Om os

Kontakt 

Tilmeld

BESØG OS

Højlund 92, c/o

Tina Aarhus

6400 Sønderborg

KONTAKT

Jens petersen

info@sunderved.dk

Tel: +45 55 78 29